Home Loan: வீட்டுக் கடன் வாங்கத் திட்டமிடுகிறீர்களா… இதையெல்லாம் மறக்காம செக் பண்ணிடுங்க!

வீட்டுக் கடன் வாங்கத் திட்டமிடும் போதும் நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும்… எதையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும்… இந்தக் கட்டுரை வாயிலாகத் தெரிஞ்சுக்குவோம்.