`கோவளம் டு ராதாநகர்’ - இந்தியாவின் 10 ஃப்ளூஃப்ளாக்  பீச்சுகள்!

Eden Beach  (Puducherry) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 173.7 கி.மீ

Arrow

Kovalam Beach  (Tamil Nadu) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 38.1 கி.மீ

Arrow

Golden Beach  (Odisha) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 1,205.9 கி.மீ

Arrow

Shivrajpur Beach  (Gujarat) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 2,253.1 கி.மீ

Arrow

Kappad Beach  (Kerala) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 692.9 கி.மீ

Arrow

Ghoghla Beach  (Diu) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 2,144.3 கி.மீ

Arrow

Kasarkod Beach  (Karnataka) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 819.1 கி.மீ

Arrow

Radhanagar Beach (Andaman & Nicobar Islands) பயண நேரம் - 2.15 மணிநேரம்

Arrow

Rushikonda Beach  (Andhra Pradesh) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 819.2 கி.மீ

Arrow

Padubidri Beach  (Karnataka) சென்னையிலிருந்து  தூரம் - 732.4 கி.மீ

Arrow

ராஜாவின் இந்தப் பாடல்களெல்லாம் ரீமிக்ஸ் செய்யப்பட்டால்… பொருத்தமான நடிகர் யார்?