கரகாட்டக்காரன் தெரியும்.. இது தெரியுமா? மிஸ் பண்ணக்கூடாத ராமராஜனின் 10 படங்கள்!

கரகாட்டக்காரன் (1989)

ஊருவிட்டு ஊருவந்து (1990)

செண்பகமே செண்பகமே (1988)

ராசாவே உன்னை நம்பி (1988)

நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு (1986)

எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன் (1987)

 எங்க ஊரு காவக்காரன் (1988)

என்னைப் பெத்த ராசா (1989)

பாட்டுக்கு நான் அடிமை (1990)

தங்கமான ராசா (1989)