இந்தியாவின் அழகான  11 ஆஞ்சநேயர் ஆலயங்கள்!

Paritala Anjaneya Swami, Vijayawada

Jakhu Hanuman Mandir, Shimla

Sankat Mochan Hanuman, Karol Bagh

Yadagirigutta Panchmukha Hanuman

Bidanagere Panchmukhi Anjaneya

Nandura Hanuman Mandir, Buldhana  

Akashpuri Hanuman Mandir, Dhoolpet

Shri Siddeshwar Dham, Indore  

Shri Bhaktha Anjaneyar Temple, Vedasandur

Hanuman Vatika Mandir, Damanjodi

Namakkal Sree Anjaneyar Temple