பிரதீப் குமாரின்  " டாப் 15 மியூசிக் தெரபி"

மேகமோ அவள்

போகாத என்னைவிட்டு

நீ மட்டும் போதும்

நீ கவிதைகளா

கண்ணம்மா

கோடி அருவி

ஆகாசத்த

ரயில் ஆரரோ

மோகத்திரை

ஆகாயம் தீப்பிடிச்சா

மாய நதி

தாபங்களே

காத்தெல்லாம்

காதல் கனவே

ஆசை ஒரு  புல்வெளி