போர் அடிக்குதா... இந்த பழைய தமிழ் படங்கள் உங்களுக்கு உதவலாம்!

கலாட்டா  கல்யாணம்

காதலிக்க நேரமில்லை

காசேதான் கடவுளடா

ஊட்டி வரை  உறவு

 எதிர் நீச்சல் 

  முகமது பின்  துக்ளக் 

   சபாபதி

       சபாஷ் மீனா

       அன்பே வா

        அதே கண்கள்