நடிகை சாய் தன்ஷிகாவின் 'பெஸ்ட் ரோல்ஸ்'

  Peranmai   (Jennifer)

Maanja Velu (Anjali)

Aravaan (Vanapechi)

Paradesi  (Maragadham)

Ya Ya (Seetha)

Kabali (Yogi)

Solo (Raadhika)

Vizhithiru  (Saroja Devi)

Kaala Koothu (Gayathri)

Iruttu (Shinkara)