`பழவேற்காடு டு தடா’ - சென்னையில் இருந்து ஒரே நாளில் சென்றுவரக் கூடிய இடங்கள்!

பழவேற்காடு ஏரி - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 54.2 கி.மீ

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 37.6 கி.மீ

வேடந்தாங்கல் - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 88.7 கி.மீ

பாண்டிச்சேரி - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 165 கி.மீ

மகாபலிபுரம் - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 56.6 கி.மீ

தடா நீர்வீழ்ச்சி - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 91.2 கி.மீ

கோவளம் - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 38.1 கி.மீ

முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ் - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 36.5 கி.மீ

காஞ்சிபுரம் - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 56.9 கி.மீ

வேலூர் கோட்டை - சென்னையிலிருந்து தூரம் - 137.6 கி.மீ

Operation T23: நழுவும் டி23 புலி… வனத்துறையின் திட்டம் என்ன?