சென்னை 28 முதல் மாநாடு வரை... வெங்கட்பிரபு படங்களின் டேக்லைன்!

சென்னை 28 (1) - எங்க ஏரியா உள்ள வராத

சரோஜா - A Venkat Prabhu Movie

கோவா -  A Venkat Prabhu Holiday

மங்காத்தா -  A Venkat Prabhu Game

பிரியாணி -  A Venkat Prabhu Diet

மாஸ் - A Venkat Prabhu Sixer

சென்னை 28 (2) - A Venkat Prabhu Reunion