`ஞாபகம் வருதே... ஞாபகம் வருதே!’ - மறக்க முடியாத சேரன் பட பாடல்கள்!

சின்ன சின்ன கண்ணம்மா (பாரதி கண்ணம்மா)

தஞ்சாவூரு மண்ணு எடுத்து (பொற்காலம்)

கருப்புதான் எனக்கு புடிச்ச கலரு (வெற்றிக்கொடிகட்டு)

அவரவர் வாழ்க்கையில் (பாண்டவர் பூமி) 

ஒவ்வொரு பூக்களுமே (ஆட்டோகிராஃப்)

தோழா தோழா (பாண்டவர் பூமி)

ஞாபகம் வருதே (ஆட்டோகிராஃப்) 

உன்னை சரணடைந்தேன் (தவமாய் தவமிருந்து...)

நிலா நீ வானம், காற்று (பொக்கிஷம்) 

உலகம் நினைவில் இல்லை (பொக்கிஷம்)