`விஸ்வநாதன் ஆனந்த் முதல் பிரக்ஞானந்தா வரை..’ - தமிழகத்து கிராண்ட் மாஸ்டர்கள்!

Vishwanath Anand

1987

K Sasikiran

2000

R B Ramesh

2004

P Magesh Chandran

2006

Deepan Chakravarthy

2006

S Arun Prasad

2008

S Kidambi

2009

R R Laxman

2009

B Adhiban

2010

S P Sethuraman

2011

M R Venkatesh

2012

Shyam Sundar M

2013

Vishnu Prasanna

2013

Aravindha Chithambaram

2015

Karthikeyan Murali

2015

Ashwin Jayaram

2015

Priyadarshan K

2016

Srinath Narayanan

2017

R Praggnanandhaa

2018

P Karthikeyan

2018

Visakh N R 

2019

Dommaraju Gukesh

2019

Panneerselvam  Iniyan

2019

Akash Ganesan

2020

Arjun Kalyan

2021

Bharath  Subramaniyam

2021