ரஜினி மாஸ் படங்களுக்கு மட்டும் சொந்தக்காரர்  இல்லை; க்ளாசிக் படங்களுக்கும்தான்!

அபூர்வ ராகங்கள்

Lined Circle

16 வயதினிலே

Lined Circle

பைரவி

Lined Circle

முள்ளும் மலரும்

Lined Circle

அவள் அப்படித்தான்

Lined Circle

நினைத்தாலே இனிக்கும்

Lined Circle

ஆறிலிருந்து  அறுபதுவரை

Lined Circle

ஜானி

Lined Circle

தில்லு முல்லு

Lined Circle

ஸ்ரீ ராகவேந்திரர்