ரவீந்திர ஜடேஜாவின் அசத்தலான  'போட்டோ ஷூட்ஸ்' 

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu

White Frame Corner
White Frame Corner

HBD Jaddu