`சுறா, ஜெல்லிஃபிஷ், ஸ்டிங் ரே’ - கடலில் வாழும் ஆபத்தான உயிரினங்கள்!

அழகு இருக்குற இடத்துல ஆபத்தும் இருக்குனு சொல்லுவாங்கள்ல! அது எதுக்கு பொருந்துதோ இல்லையோ. கடல்ல இருக்குற சில உயிரினங்களுக்குப் பொருந்தும். அவ்வகையில், கடலில் வாழும் ஆழகான, அதே சமயம் ஆபத்தான சில உயிரினங்கள் இங்கே...

Sea Snake

Sea Snake

Blue-ringed octopus

Great white shark 

Pufferfish

Stonefish

Lionfish

Tiger shark 

Saltwater crocodile 

Saltwater crocodile 

Saltwater crocodile 

Cone snail 

உங்களுக்குத் தெரிந்த அழகான மற்றும் ஆபத்தான உயிரினங்களின் பெயர்களையும் கமெண்டில் சொல்லுங்க!