'சிக்கன் பிரியர்களே' சிக்கன்ல இருக்க இந்த வெரைட்டீஸ் தெரியுமா?

Chicken Jalfrezi

Chili

Chicken Tikka

Chili

PopCorn Chicken

Chili

Tangdi Kabab

Chili

Chicken Cutlet

Chili

Chicken Pasta

Chili

Shami Kebab

Chili

Chicken Nuggets

Chili

Chicken Spring Role

Chili

Murug Malaiwala

Chili

Gilafi Kebab

Chili

Chicken Potli

Chili

Creamy Chicken  Korma

Chili

Mughlai Chicken

Chili

Dahi Chicken

Chili

Lehsuni Nimbu  Murgh

Chili

Kalmi Kebab

Chili

Chicken Saag

Chili

Chicken Kolhapuri

Chili

Gongura Chicken

Chili