'ஆஹான் முதல் வட போச்சே வரை...’- வடிவேலுவின்  பேமஸ் டயலாக்குகள்!

Medium Brush Stroke

ஆஹான்

ஆஹான்

Medium Brush Stroke

ஊருக்குள்ள நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது

ஆஹான்

ஊருக்குள்ள நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது

Medium Brush Stroke

கிளம்பிடுச்சு பா!! கிளம்பிடுச்சு..!

ஆஹான்

ஊருக்குள்ள நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது

Medium Brush Stroke

ஒய் பிளட் சேம் பிளட்!

ஆஹான்

ஊருக்குள்ள நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது

Medium Brush Stroke

முடிஞ்சா என் ஏரியாவுக்கு வாடா?

ஆஹான்

ஊருக்குள்ள நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது

முடிஞ்சா என் ஏரியாக்கு வாடா????

Medium Brush Stroke

ஏய்....  என்னையா வெச்சி காமெடி கீமெடி பண்ணலையே.....

ஆஹான்

ஊருக்குள்ள நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது

முடிஞ்சா என் ஏரியாக்கு வாடா????

ஏய்....  என்னையா வெச்சி காமெடி கீமெடி பண்ணலையே.....

Medium Brush Stroke

உனக்கு வந்தா ரத்தம் எனக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா?

ஆஹான்

ஊருக்குள்ள நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது

முடிஞ்சா என் ஏரியாக்கு வாடா????

ஏய்....  என்னையா வெச்சி காமெடி கீமெடி பண்ணலையே.....

Medium Brush Stroke

அது வேறவாயி!! இது நார வாயி!!

ஆஹான்

Medium Brush Stroke

சேத்துலயும் அடி வாங்கியாச்சு சோத்துலயும் அடி வாங்கியாச்சு!!

ஆஹான்

Medium Brush Stroke

எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணனும். பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படி தான்

ஆஹான்

எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணனும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படி தான்

Medium Brush Stroke

ஹலோ நான் வட்டச் செயலாளர் வண்டு முருகன் பேசுறேன்

ஆஹான்

எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணனும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படி தான்

Medium Brush Stroke

ஹலோ.........

ஆஹான்

எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணனும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படி தான்

ஹலோ.........

Medium Brush Stroke

மெல்ல.. மெல்ல. ஏன்னா??செவுருக்கு வலிக்க போது வேகமா தொட பரதேசி பரதேசி........

ஆஹான்

எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணனும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படி தான்

ஹலோ.........

Medium Brush Stroke

வட போச்சே!