விலங்குகளை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட ஹாலிவுட் படங்கள்

The Jungle Book

We Bought a Zoo

Fantastic Beast

Pete's Dragon

The legend of Tarzan

The Grey

War Horse

Life of Pi

Dolphin Tale

Dawn of the Planet of the Apes

Kingkong

Narnia