தமிழ் சினிமாவை கலக்கிய குட்டி சுட்டி "குழந்தை நட்சத்திரங்கள்"

Manasvi Kottachi

Ashwanth Ashokkumar

Sara Arjun

Yuvina Parthavi

Nainika Vidyasagar

Baby Monica

Ramesh & Vignesh

Joshika Maya

Sadhana

Anikha Surendran