மனதை மயக்கும் இந்தியாவின் டாப் 10 'Gardens'

Pinjore Garden Panchkula - Haryana

Nishat Bagh  Srinagar - J & K

Lloyd’s Botanical Garden Darjeeling - West Bengal

Lal Bagh Gardens Bangalore - Karnataka

Sayaji Baug  Vadodara - Gujarat

Indira Gandhi Memorial Tulip Garden   Srinagar - J & K

Sim’s Park  Coonoor - Tamil Nadu

Mehtab Bagh Agra - Uttar Pradesh

Brindavan Garden Mysore - Karnataka

Hanging Garden Mumbai - Maharashtra