'ஆச்சரியமா  இருக்கே' இந்த பூங்காவெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கா?

Gir National Park,  Gujarata

Sundarbans, West Bengal

Ranthambore, Rajasthan

Kaziranga, Assam

Kanha, Madhya Pradesh

இதெல்லாம் உங்க Whatsapp-க்கு  வரணுமா? கீழ இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க

Arrow

Hemis, Ladakh

Bandipur, Karnataka

Periyar National Park, Kerala

Pench, Madhya Pradesh

Jim Corbett, Uttarakhand