சிங்கர் ஸ்ரீனிவாஸின் 'HeartMelting Songs'

காதல் சொல்வது (பத்ரி)

என்றென்றும் புன்னகை (அலைபாயுதே)

மின்சார பூவே (படையப்பா)

திரு திருடா  (Five Star)

நெஞ்சம் எனும் ஊரினிலே (ஆறு)

ஸ்நேகிதனே (அலைபாயுதே)

முழுமதி  (ஜோதா அக்பர்)

மானா மதுரை (மின்சார கனவு)

கண்ணோடு கண்கள் (மூடர்கூடம்)

காதல் மழையே  (ஜே ஜே)

ஆப்பிள் பெண்ணே (ரோஜாக் கூட்டம்)

உங்க Favourite Celebrities பத்தின  1000+ Super Cool தகவல்கள் படிக்க 7WOWFacts Android app Install பண்ணுங்க!

சொட்ட சொட்ட (தாஜ்மஹால்)

ஒரு பொய்யாவது சொல் (ஜோடி)

பூவுக்கெல்லாம் சிறகு  (உயிரோடு உயிராக)

தையா தையா (உயிரே)