"கப்பு   முக்கியம்  பிகிலு"

ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை கோப்பையை வென்ற அணிகள் விவரம்