கே.எஸ்.ரவிக்குமாரின் ஐகானிக் கேமியோஸ்!

ஆதவன்  (2009)

சரவணா (2006)

வில்லன் (2002)

அருள் (2004)

பஞ்சதந்திரம் (2002)

படையப்பா (1999)

மின்சார கண்ணா  (1997)

முத்து (1995)

தெனாலி (2000)