`ஓம் நமச்சிவாய..’ இந்தியாவின் மிகப்பெரிய 10 சிவலிங்கங்கள்!

Maha Mrityunjay  Mandir - Assam

Chenkal Maheswaram Sri Sivaparvathi Temple - Kerala

 Kotilingeshwara  Temple - Karnataka 

 Swarn Rekha  Dham - Jharkhand

Harihar Dham, Jharkhand 

Ved Sai Maha  Lingeshwar - Telangana

Kalahandi Shivling - Odisha

Brihadeeswara  Mandir - Tamil Nadu

Siddheshwar Nath Temple  Arunachal Pradesh

Bhooteshwarnath Chhattisgarh