ஆங்கிலேயர்கள் கட்டமைத்த இந்தியாவின் 10 ஹில் ஸ்டேஷன்கள்!

Dehradun 

Ooty 

Matheran 

Pachmarhi 

Nainital 

Mussoorie 

Shimla   

Darjeeling 

Gulmarg  

Kodaikanal