`நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்?’ - வைரல் #IPL2022 மீம்ஸ் கலெக்‌ஷன்