கமல் - 7 நாள் 7 அவதாரம்: `பாடலாசிரியர்’ கமலின் ஹிட் சாங்ஸ்!

ஹே ராம் - நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு நன்றி

ஹே ராம் - ராம் ராம்

பம்மல் கே சம்பந்தம் - கந்தசாமி மாடசாமி

விருமாண்டி - உன்னவிட

உன்னைப்போல் ஒருவன் - வானம் எல்லை

மன்மதன் அம்பு - தகிடு தத்தோம்

மன்மதன் அம்பு - நீல வானம்

விஸ்வரூபம் - உன்னை காணாத நான்

உத்தம வில்லன் - சாகாவரம்

உத்தம வில்லன் - காதலாம் கடவுள் முன்

கமல் - 7 நாள் 7 அவதாரம்: எழுத்தாளராக கமல் எழுதிய படங்கள்!