அட... இதெல்லாம் விக்னேஷ் சிவன் எழுதிய பாடல்களா..!?

‘எங்கடி பொறந்த...’ - வணக்கம் சென்னை

‘அதாரு... அதாரு...’ - என்னை அறிந்தால்

‘எனக்கென யாரும் இல்லையே...’ - ஆக்கோ

‘கண்ணான கண்ணே...’ - நானும் ரெளடிதான்

‘சிரிக்காதே...’ - ரெமோ

’சொல்லி தொலையேன் மா...’ - யாக்கை

‘ஷோகாலி...’ - அச்சம் என்பது மடமையடா