மனோ பாலா இயக்கிய படங்களா இதெல்லாம்..?

பாரம்பரியம்

மூன்றெழுத்தில் என்  மூச்சிருக்கும்

மல்லுவேட்டி மைனர்

Mera Pati Sirf Mera Hai  (Hindi Film)

எம்புருசன்தான் எனக்கு மட்டும்தான்

ஊர்க்காவலன்

பிள்ளைநிலா

ஆகாய கங்கை

December 31 (Kannada Film)