இயக்குநர் சிம்பு தேவன் அசத்திய 'தமிழ் படங்கள்'

இம்சை அரசன்  23-ஆம் புலிகேசி

அறை எண்  305-ல் கடவுள்

இரும்பு கோட்டை முரட்டு சிங்கம்

ஒரு கன்னியும் மூணு களவாணிகளும்

புலி

கசட தபற