இந்தியாவில் எத்தனை  "OTT" தளங்கள் இருக்கு தெரியுமா ? 

Medium Brush Stroke

Netflix

Medium Brush Stroke

Disney + Hotstar

Medium Brush Stroke

Sony Liv

Medium Brush Stroke

Zee 5

Medium Brush Stroke

Voot

Medium Brush Stroke

Sun NXT

Medium Brush Stroke

Viu

Medium Brush Stroke

Discovery +

Discovery Plus

Medium Brush Stroke

MX Player

Medium Brush Stroke

Jio Cinemas

Medium Brush Stroke

Eros Now

Medium Brush Stroke

Airtel Xstream

Medium Brush Stroke

Aha

Medium Brush Stroke

BigFlix