அம்மன் ரோலில் கலக்கிய "தமிழ் ஹீரோயின்ஸ்"

கே.ஆர். விஜயா

பானுப்பிரியா

ரோஜா

மீனா

ரம்யா கிருஷ்ணன்

விஜயசாந்தி

நீனா

 நயன்தாரா