தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த ஊரில் பட்டு வாங்கலாம்?

Medium Brush Stroke

காஞ்சிபுரம் 

Medium Brush Stroke

ஆரணி

Medium Brush Stroke

சின்னளாப்பட்டி

Medium Brush Stroke

திருப்பூர்

Medium Brush Stroke

ஈரோடு 

Medium Brush Stroke

மதுரை

Medium Brush Stroke

வேலூர்

Medium Brush Stroke

சேலம்

Medium Brush Stroke

கோயம்புத்தூர்

Medium Brush Stroke

தஞ்சாவூர்