`ஆனந்தக் குயிலின்  பாட்டு’ - சித்ராவின் டாப் 20 மெலடி சாங்ஸ்!

உயிரே உயிரே

சிங்களத்து சின்னக்குயிலே

ஆலப்போல்

இன்னிசை பாடி வரும்

ஆனந்தக் குயிலின் பாட்டு

சொல்லாமலே யார் பார்த்தது

கண்ணாளனே எனது

குழல் ஊதும் கண்ணனுக்கு

மல்லிகையே மல்லிகையே

தொடு தொடு எனவே

நன்றி சொல்ல உனக்கு

சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்

நான் ஒரு சிந்து

சின்னக் குயில் பாடும்

உன்னோடு வாழாத

வான் மேகம்

கண்ணாமூச்சி ஏனடா

நின்னுகோரி வர்ணம்

ஒவ்வொரு பூக்களுமே

மழை வருது