குருப் சேட்டா... நீயா யா இதெல்லாம் பண்ண?

👌

😅

🔥

🎼

🙄

😂

🤣

🤥

👏

`8 லட்சம் இன்சூரன்ஸ், மாஸ்டர் மைண்ட் குருப்!’ – ‘Kurup’ பார்க்கலாமா, வேண்டாமா?!