இந்தியாவில் இருக்கும்  'மிக ஆபத்தான பாதைகள்'

Zojila Pass Kargil, Ladakh

Hindustan Tibet Highway, Spiti Valley  

Zuluk Silk Route, Sikkim

Kolli Hills Road, Namakkal

Taglang La Pass,  Leh Ladakh

இதெல்லாம் உங்க Whatsapp-க்கு  வரணுமா? கீழ இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க

Arrow

Sangla Cliff Route, Kinnaur Valley

Leh Manali Highway, Laddakh

Ooty Coonoor Hairpin Route, Nilgiri

 Thamarassery Churam, Kerala

Roghi Cliff Road, Himachal Pradesh