ஹாலிவுட்டின்  டாப் 15 3டி படங்கள்!

Ocean Wonderland (2003)

Avatar (2009)

Under The Sea (2009)

Final Destination 5 (2011)

Life of Pi (2012)

Pacific Rim (2013)

The Amazing Spider-Man (2012)

Monsters University (2013)

Despicable Me 2 (2013)

Gravity (2013)

Mad Max Fury Road (2015)

Beauty and the Beast (2017)

Black Panther (2018)

Frozen 2 (2019)

Avengers (2019)