'மறக்க முடியுமா..?’ - 90’ஸ் கிட்ஸின் ஃபேவரைட் வீடியோ கேம்ஸ்!

super mario bros

Contra

road rash

pac man

adventure island

aladdin

circus charlie

dave

duck hunt

street fighter