ஊரும் உணவும் : திண்டுக்கல்லில் மிஸ் பண்ணக்கூடாத 10 உணவுகள்!

பேகம்பூர் பிரியாணி

கோபால்பட்டி பால் பன்

கோபால்பட்டி பால் பன்

நத்தம் பரோட்டா

 ஜிலேபி - ஐய்யர்  ஸ்வீட்ஸ்

நத்தம் முட்டைக்கறி குழம்பு

கறி இட்லி, கோழி நாடார் கடை

முட்டை பாயா, பாய் கடை