ஊரும் உணவும் : தஞ்சாவூரில் மிஸ் பண்ணக்கூடாத 10 உணவுகள்!

திருவையாறு அசோகா அல்வா

குணங்குடி சர்பத்

தவல அடை

நீர் உருண்டை

பர்மா காலணி கௌசா

ஸ்டேஷன் டிஃபன் (7 வகையான சைட் டிஷ் பிரபலம்)

காபி - ரவா தோசை, தஞ்சாவூர் காபி பேலஸ்

 மட்டன் கேசரி மாஸ்

சுருளாப்பம்

சூர்யகலா, சந்திரகலா இனிப்புகள்