`கலரும் கலர் நிமித்தமும்..’ - ரன்வீர் சிங்கின் அசத்தல் காஸ்டியூம்கள்!