இசைப்புயல்  ஏ.ஆர். ரஹ்மான் அறிமுகப்படுத்திய சிங்கர்ஸ்!

சின்மயி ஸ்ரீபதா

பென்னி தயாள்

நரேஷ் ஐயர்

உன்னி மேனன்

சத்ய பிரகாஷ்

உன்னி கிருஷ்ணன்

ஹரிணி

ஜோனிடா காந்தி

சாஷா திருப்பதி

சித் ஸ்ரீராம்