ஒரு தலை ராகம் முதல் மோனிஷா என் மோனலிசா வரை... டி.ராஜேந்தரின் டாப் 10 படங்கள்!

ஒரு தலை ராகம் (1980)

வசந்த அழைப்புகள் (1980)

இரயில் பயணங்களில் (1981)

ராகம் தேடும் பல்லவி (1982)

உயிருள்ளவரை உஷா (1983)

மைதிலி என்னைக் காதலி (1986) 

ஒரு தாயின் சபதம் (1987)

என் தங்கை கல்யாணி (1988)

சம்சார சங்கீதம் (1989)

மோனிஷா என் மோனலிசா (1999)