தனுஷ் தயாரிப்பில்  ஹிட் அடித்த   "தமிழ் படங்கள்"

3 (2012)

எதிர் நீச்சல் (2013)

வேலையில்லா பட்டதாரி (2014)

காக்கி சட்டை (2015)

காக்கா முட்டை (2015)

மாரி (2015)

நானும் ரௌடிதான் (2015)

விசாரணை (2016)

அம்மா கணக்கு (2016)

ப.பாண்டி (2017)

வேலையில்லா பட்டதாரி 2 (2017)

காலா (2018)

மாரி 2 (2018)