`தங்க மீன்கள்’ - நெகிழவைக்கும் நா.முத்துக்குமாரின் பாடல் வரிகள்!

``இரு நெஞ்சம் இணைந்து பேசிட உலகில் பாஷைகள் எதுவும் தேவையில்லை!"

Tomatoes
Veggies
Onion
Chili
Cheese

``அடி கோவில் எதற்கு? தெய்வங்கள் எதற்கு? உனது புன்னகை போதுமடி!"

Tomatoes
Veggies
Onion
Chili
Cheese

``நதி வெள்ளம் மேலே என் மீனே மீனே நீ நீந்திய பொன் நினைவுகள் நெஞ்சில் நிழலாடும்!"

Tomatoes
Veggies
Onion
Chili
Cheese

``அலைந்திடும் மேகம்அதைப் போல இந்த வாழ்க்கையே காற்றின் வழியில் போகின்றோம்!"

Tomatoes
Veggies
Onion
Chili
Cheese

``மலர் ஒன்று விழுந்தால் அதை ஏந்த பலர் ஓடுவார் இலைகள் விழுந்தால் சருகாகும்!"

Tomatoes