இந்தியாவில் இருக்கும் டாப் 10 'கடற்கரைகள்

Ottinene beach, Karnataka

Butterfly Beach, Goa

Mandarmani Beach, West Bengal

Yarada Beach,  Andhra Pradesh

Om Beach, Gokarna

இதெல்லாம் உங்க Whatsapp-க்கு  வரணுமா? கீழ இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க

Arrow

Varkala Beach, Kerala  

Tharangambadi Beach, Tamil Nadu

Chorwad beach , Gujarat  

Devbag Beach, Sindhdurg Maharashtra  

Paradise Beach, Pondicherry