இந்தியாவின் மிக அழகான 10 விளையாட்டு மைதானங்கள்!

Ladakh Football Stadium

Arrow

Eden Garden, Kolkata

Arrow

Info Park  Stadium, Kochi

Arrow

MA Chidambaram  Stadium, Chennai

Arrow

Kochi Football Stadium

Arrow

Mohali Cricket Stadium, Chandigarh

Arrow

Thalassery Sports Stadium, Kannur Kerala  

Arrow

Wankhede Cricket Stadium, Mumbai

Arrow

TT Nagar Sport Stadium, Bhopal

Arrow

Dharmashala Cricket  Ground

Arrow