கல்யாணி பிரியதர்ஷனின் டாப் 10 படங்கள்! 

Hello

Chitralahari

Ranarangam

Hero

Varane Avashyamund

Bro Daddy

Maanadu

Marakkar

Hridhayam

Thallumaala