நம்ப மாட்டீங்க.. இதெல்லாம்கூட மாணிக்க விநாயகம் பாடினதுதான்! - Top 10 Picks

கண்ணுக்குள்ள கெளுத்தி (தில்)

காதல் வந்தால் (இயற்கை) 

விடைகொடு எங்கள் நாடே (கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்) 

தேரடி வீதியில் (ரன்)

கட்டு கட்டு (திருப்பாச்சி)

மன்னார்குடி கலகலக்க (சிவப்பதிகாரம்)

ஐயயோ (பருத்தி வீரன்)

செத்தவடம் (வெயில்)

கொக்கு பற பற (சந்திரமுகி)

ஏலே இமயமலை (தவசி)