2022-ம் ஆண்டில் அதிகம் சம்பாதிக்கும்  டாப் 10 கால்பந்து வீரர்கள்!

கைலியன் எம்பாப்பே - $128 மில்லியன்

லியோனல்  மெஸ்ஸி- $120 மில்லியன்

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ - $100 மில்லியன்

நெய்மர்  - $87 மில்லியன்

முகமது சலா - $53 மில்லியன்

எர்லிங் ஹாலந்த்  - $39 மில்லியன்

ராபர்ட்  - $35 மில்லியன்

ஈடன் ஹசார்ட் - $31 மில்லியன்

ஆண்ட்ரெஸ் இனியெஸ்டா - $30 மில்லியன்

கெவின் டி ப்ருய்ன்  - $29 மில்லியன்